Circulars

Sr.No. Circulars No. Topics Posted On Action
1 VBPS/DWK/2022-23/1 NEW ACADEMIC SESSION 2022-2023 04-01-2022 View
2 VBPS/DWK/2022-23/2 GUIDELINE FOR NEW SESSION 2022-2023 04-01-2022 View
3 VBPS/DWK/2022-23/3 CIRCULAR FOR CLASS VI TO XII 04-01-2022 View
4 VBPS/DWK/2022-23/4 CIRCULAR FOR CLASS LKG TO V 04-02-2022 View
5 VBPS/DWK/2022-23/5 CIRCULAR FOR CLASS LKG TO V 04-06-2022 View
6 VBPS/DWK/2022-23/6 CIRCULAT FOR CLASS I TO X 22/04/2022 View
7 VBPS/DWK/2022-23/7 DATESHEET FOR PT-1 FOR CLASS I TO VIII 25/04/2022 View
8 VBPS/DWK/2022-23/8 DATESHEET FOR CLASS IX TO XII 26/04/2022 View
9 VBPS/DWK/2022-23/9 CIRCULAR FOR CLASS I TO VIII 05-04-2022 View
10 VBPS/DWK/2022-23/10 CIRCULAR FOR CLASS LKG TO VIII 13/05/2022 View
11 VBPS/DWK/2022-23/11 CIRCULAR FOR CLASS IV TO VIII 23-05-2022 View
12 VBPS/DWK/2022-23/12 CIRCULAR FOR CLASS IX TO XII 27-05-2022 View
13 VBPS/DWK/2022-23/13 CIRCULAR FOR CLASS VII TO XII 21/07/2022 View
14 VBPS/DWK/2022-23/14 EXAM CIRCULAR FOR CLASS XII 08-06-2022 View
15 VBPS/DWK/2022-23/15 CIRCULAR FOR CLASS I TO VIII 17/08/2022 View
16 VBPS/DWK/2022-23/16 CIRCULAR FOR OLYMPIADS 26/08/2022 View
17 VBPS/DWK/2022-23/17 DATESHEET FOR CLASS XI MID TERM EXAMINATION 29/08/2022 View
18 VBPS/DWK/2022-23/18 CIRCULAR FOR LKG TO XII 10-11-2022 View
19 VBPS/DWK/2022-23/19 DATESHEET FOR CLASS I TO XI PT-3 EXAMINATION 15/10/2022 View
20 VBPS/DWK/2022-23/20 DATESHEET FOR CLASS X & XII 15/10/2022 View
21 VBPS/DWK/2022-23/21 CIRCULAR FOR WINTER UNIFORM 28/10/2022 View
22 VBPS/DWK/2022-23/22 LKG to V Picnic Circular 03/11/2022 View
23 VBPS/DWK/2022-23/23 VI to XII Picnic Circular 03/11/2022 View
24 VBPS/DWK/2022-23/24 Final Exam Datesheet for class I-VIII 03/01/2023 View
25 VBPS/DWK/2022-23/25 Final Exam Datesheet for class IX-XI 03/01/2023 View